Meniu Uždaryti

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2023-05-01)

Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005, Nr.127-0, i. k. 105231GISAK00000064

Nauja redakcija nuo 2022-06-30:

Nr. 1-396, 2022-06-29, paskelbta TAR 2022-06-29, i. k. 2022-13997