Meniu Uždaryti

Gesintuvų patikra ir pildymas

                               
Gesintuvų patikra ir pildymas

  Atliekame visų kategorijų gesintuvų techninę priežiūrą, remontą, patikrinimą, bei pildymą.


   Sudarome ilgalaikes sutartis su įmonėmis dėl gesintuvų techninės priežiūros vykdymo.

  Gesintuvų surinkimą techninei priežiūrai atlikti ir pristatymą atgal į objektą mūsų įmonė     atlieka  nemokamai savo transportu. Pagal pageidavimą galime palikti pakaitinius gesintuvus (nemokamai), kuriuos atsiimsime sutvarkę jūsų.


Gesintuvų techninės priežiūros metu atlikę visus būtinus patikrinimo, užpildymo, dažymo ar korpuso hidraulinio bandymo darbus, grąžiname jums priklausančius gesintuvus (kartu su išrašyta PVM sąskaita-faktūra) ir atsiimame savus.Gesintuvo techninė priežiūra atliekama ne rečiau kaip kartą per metus.

Gesintuvų techninės priežiūros metu atliekama:

Miltelių gesintuvai:

 • gesintuvo korpuso apžiūra (korozijos požymiai, įbrėžimai, įlenkimai, dažų dangos kokybė, hidraulinio bandymo terminas ir t.t.);
 • slėgio indikatoriaus rodmenų fiksavimas;
 • gesintuvo korpuse esančio darbinio slėgio sumažinimas iki atmosferinio, gesinimo miltelių ištuštinimas į tarą;
 • paleidimo-uždarymo mechanizmo išmontavimas, (jeigu reikia pakeitimas), slėgmačio patikrinimas;
 • gesintuvo pripildymas gesinimo milteliais ;
 •   paleidimo-uždarymo mechanizmo sumontavimas, darbinio slėgio gesintuvo korpuse sudarymas (užpildymas N2 dujomis iki darbinio slėgio);
 • sandarumo patikrinimas;
 •   gesintuvo žarnelės ar purkštuko patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas),sumontavimas, žarnos laikiklių pritvirtinimas;
 • paleidimo-uždarymo mechanizmo plombavimas vienkartiniu užraktu;
 • patikrinimo ženklo, su atitinkama žyma, priklijavimas ant gesintuvo korpuso. 

Anglies dioksido (angliarūgštės dujų) gesintuvai: 

 • gesintuvo korpuso apžiūra (korozijos požymiai, įbrėžimai, įlenkimai, dažų dangos kokybė, hidraulinio bandymo terminas ir t.t.);
 • paleidimo-uždarymo mechanizmo patikrinimas;
 • gesintuvo svėrimas, svorio palyginimas su užfiksuotu (jeigu reikia užpildymas CO2 dujomis iki reikiamo svorio);
 • sandarumo patikrinimas;
 • pajungimo vamzdelio (žarnos) ir difuzoriaus patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas);
 • paleidimo-uždarymo mechanizmo plombavimas vienkartiniu užraktu;
 • patikrinimo ženklo, su atitinkama žyma, priklijavimas ant gesintuvo korpuso

       Vandens arba pripildytų vandens ir putų koncentrato mišinio gesintuvai: 

 • gesintuvo korpuse esančio darbinio slėgio sumažinimas iki atmosferinio arba paleidimo įtaiso su išstumiamųjų dujų balionėliu išmontavimas, gesinimo medžiagų ištuštinimas į tarą;
 • išstumiamųjų dujų balionėlio patikrinimas pasveriant, jeigu reikia pripildymas (CO, N2 dujomis arba suslėgtu oru), sandarumo patikrinimas;  
 • paleidimo įtaiso ir vožtuvo patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas), slėgmačio patikrinimas; slėgio indikatoriaus rodmenų fiksavimas;
 • gesintuvo pripildymas gesinimo medžiagomis, paleidimo įtaiso su išstumiamųjų dujų balionėliu sumontavimas arba darbinio slėgio gesintuvo korpuse sudarymas (užpildymas N2 dujomis iki darbinio slėgio), sandarumo patikrinimas;
 • gesintuvo žarnelės ir putų generatoriaus patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas),sumontavimas;
 • paleidimo-uždarymo mechanizmo plombavimas vienkartiniu užraktu;
 • patikrinimo ženklo, su atitinkama žyma, pakeitimas ant gesintuvo korpuso.

               Visų kategorijų (miltelių, anglies dioksido, vandens arba pripildytų vandens ir putų koncentrato mišinio) gesintuvams atliekamas:  

 •  gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas – ne rečiau kaip kas dešimt metų arba jei gesintuvas šiek tiek aprūdijęs (iki 5 proc. paviršiaus ploto) ar turi nedidelių defektų (įbrėžimų, įlinkių);
 • gesintuvų korpusų dažymas (raudona spalva) – esant pažeistai išorinei dangai arba gesintuvo savininkui pageidaujant;
 • etiketės su žymenimis pakeitimas – kiekvienu atveju po gesintuvo korpuso dažymo, kai yra sugadinta arba gesintuvo savininkui pageidaujant;

Gesintuvų techninės priežiūros kainą galite sužinoti paskambinę tel. Nr. +370 646 43708 arba pateikdami paklausimą.


Paklausime prašome nurodyti įmonės pavadinimą, adresą, gesintuvų tipą ir kiekį bei atsakingo asmens kontaktinį telefono numerį.

Array

Pasiteirauti apie paslaugą