Meniu Uždaryti

Pirmosios pagalbos rinkinio įmonėje aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450

 

ĮMONĖS PIRMOSIOS PAGALBOS RINKINIO APRAŠYMAS

 

 1. Įmonėje (įstaigoje, organizacijoje, institucijoje, toliau – įmonė), kurioje nėra darbo medicinos punkto ar sveikatos tarnybos, turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.
 2. Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro:

 

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas Kiekis Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm 2 vnt.  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm 8 vnt.  
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m 1 vnt. Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm 10 vnt.  
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis* 1 vnt. Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m 3 vnt.  
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m 3 vnt.  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt.  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės* 20 vnt.  
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm 2 vnt.  
11. Sterilus akių tvarstis* 2 vnt.  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.  
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm 1 vnt.  
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm 6 vnt.  
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 vnt. Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m 1 vnt.  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm 3 vnt.  
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės* 4 vnt.  
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 1 vnt.  
20. Rinkinio aprašas* 1 vnt. Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/ dangtelio vidinės pusės

 

 1. Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo, atsakingas už darbo metu pirmosios pagalbos suteikimą.
 2. Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Mokymai organizuojami teisės aktų nustatyta tvarka ir registruojami tam skirtame žurnale.
 3. Pirmajai pagalbai teikti įmonėje turi būti numatytos patalpos, į kurias galima lengvai patekti su neštuvais.
 4. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.
 5. Įmonės vadovas turi paskirti už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingą asmenį.
 6. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
 7. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
 8. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti rinkinyje draudžiama.
 9. Įmonės savininkas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti susipažinęs su jame esančiomis medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.

12.* Pirmosios pagalbos rinkinių kiekį (priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus, darbo pobūdžio) nustato įmonės vadovas. Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos priemonių. Gamyklų, fabrikų, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį.

 1. Darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnės rizikos sąlygomis, privalo būti pirmosios pagalbos rinkiniai bei papildomos pirmosios pagalbos priemonės, kurias reglamentuoja darbo saugos teisės aktai.
 2. Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.
 3. Papildomai rekomenduojama turėti:

15.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);

15.2. žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;

15.3. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;

15.4. sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms,

20 cm x 20 cm;

15.5. vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato įmonės vadovas);

15.6. šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato įmonės vadovas.

______________

 

Įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti paženklintas teisės aktų nustatyta tvarka, gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas.